ZAPROSZENIE do udziału w warsztatach z przetwórstwa surowców rolnych

wrz 1, 2022 | Aktualności, Ogłoszenia PODR, Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

 

ZAPROSZENIE
do udziału w warsztatach z przetwórstwa surowców rolnych w tym mleka, mięsa oraz mąki, połączonych z wyjazdem studyjnym w ramach realizacji operacji

pn. ,,Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych z regionu wschodniej Polski”.

Warsztaty połączone z wyjazdem studyjnym odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 21-23.09.2022 r. oraz 28-30.09.2022 r..

w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo) oraz na terenie województwa podlaskiego


Warsztaty połączone z wyjazdem studyjnym skierowane są do mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolnych, województwa podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego.

Podczas warsztatów połączonych z wyjazdem studyjnym poruszone będą tematy związane z przetwórstwem surowców rolnych w tym mleka, mięsa, mąki oraz znakowania żywności i sprzedaży bezpośredniej.

Podczas warsztatów połączonych z wyjazdem studyjnym uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności odnośnie wytwarzania produktów mlecznych, mięsnych oraz wypieku chleba.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach połączonych z wyjazdem studyjnym proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej  i dostarczenie jej osobiście do jednostki zajmującej się rekrutacją, która zobowiązana jest przekazać oryginały kart do PODR w Szepietowie pok. nr 24 lub przesłać  faksem na nr: 86/ 275 89 20 lub e-mailem (skan wypełnionego i podpisanego formularza) na adres: dpoltorak@odr-szepietowo.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo z dopiskiem Dorota Półtorak pok. nr 24. Osoba do kontaktu: Dorota Półtorak 504 666 744

Rekrutacja będzie przebiegać w każdym województwie oddzielnie, tj. dla mieszkańców województwa podkarpackiego osoba odpowiedzialna to:

Ludmiła Chmielowska tel. 723 977 471 e-mail. ludmila.chmielowska@podrb.pl

Dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego osoba odpowiedzialna to:

Izabela Milcarz tel. 41 372 22 84 wew. 259 lub 245, e-mail: izabela.milcarz@sodr.pl

Dla mieszkańców województwa lubelskiego osoba odpowiedzialna to:

Bożena Aniela Śmiałowska, tel. 81 8890677, 601585143, e-mail: bsmialowska@lodr.konskowola.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach połączonych z wyjazdem studyjnym, zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

karta zgłoszenia

program

regulamin naboru

 

Odsłony : 1028
Skip to content