Hajnowski Marcinek na Liście Produktów Tradycyjnych

sie 3, 2016 | Nasze Kulinarne Dziedzictwo

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18 lipca 2016 r., Hajnowski Marcinek został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poświadcza to, że produkt ten został uznany za wyrób o wyjątkowej jakości, cechach i właściwościach, wynikających ze stosowania przez lata tradycyjnych sposobów wytwarzania oraz wykorzystywania składników pochodzących z tego regionu – od co najmniej 25 lat. Wpis taki daje możliwość promocji walorów kulturowych i gospodarczych miasta i regionu, pozwala na rozpowszechnienie informacji o danym wyrobie i wyróżnia go spośród innych. Konsumentom gwaranTUJE, że produkt jest unikalny. Zarejestrowane wyroby mają pierwszeństwo w działaniach promocyjnych prowadzonych także na szczeblu regionalnym i krajowym, a rejestracja umożliwia producentom staranie się o ustępstwa w zakresie wymogów sanitarnych, higienicznych i weterynaryjnych.

EMMA BOROWIK 2

Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

Ponadto uzyskany w Ministerstwie wpis jest dla producentów podstawą do dalszych działań związanych z wpisem produktu do systemu Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w Unii Europejskiej, co z kolei daje szansę na ubieganie się o środki finansowe (dotacje) na działania związane z danym produktem.

Na Liście Produktów Tradycyjnych z Regionu Puszczy Białowieskiej już znajdują się: Twaróg hajnowski oraz Lipiec białowieski. Jak informuje strona www Ministerstwa, na dzień 27 lipca br. łącznie jest wpisanych w Polsce 1572 produktów, w tym 61 z województwa podlaskiego. Najwięcej produktów tradycyjnych zarejestrowanych jest w województwie podkarpackim – 209.

Link http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych

Wśród nich są m.in. produkty mleczne, mięsne, owoce i warzywa, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody, dania gotowe i potrawy czy napoje. O wpis na listę danego produktu mogą występować osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Miejscem właściwym do składania wniosków jest Urząd Marszałkowski, pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Całością przedsięwzięcia kierowała Pani Magdalena Chirko Zastępca kierownika Referatu Polityki Gospodarczej Urząd Miasta Hajnówka

 

 

 Agnieszka Kościuczuk

PZDR Hajnówka

Skip to content