Echo debaty „Podatek 2% dla rolników…”

kwi 12, 2016 | Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

W piątkowe popołudnie 8 kwietnia 2016 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży miało miejsce szkolenie z zakresu nowych wymagań weterynaryjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej. Zebrała się liczna grupa producentów rolnych, przetwórców i innych osób zainteresowanych tematyką spotkania.

Szkolenie przeprowadził Emilian Kudyba, lekarz weterynarii. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Podkreślił też ogromne znaczenie higieny w całym procesie oraz istotną rolę człowieka w tym łańcuchu.

Ideą sprzedaży bezpośredniej jest umożliwienie producentom żywności nieprzetworzonej (tj. rolnikom i hodowcom) sprzedaż wyprodukowanej żywności konsumentom końcowym – w stanie pozyskanym lub po minimalnej obróbce. Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców.

Wielkość, zakres i obszar produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.09.2015 roku.

Nowe uregulowania prawne dotyczące sprzedaży bezpośredniej obowiązują już od 1.10.2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1703) . Najważniejsze zmiany to: rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej, podwyższenie limitu sprzedaży wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego, wprowadzenie możliwości zmian wielkości sprzedaży bezpośredniej w danym tygodniu, sprzedaż zbiorcza, zniesienie pod pewnymi warunkami ograniczenia obszaru sprzedaży bezpośredniej, tj. podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszów.

Do limitu dostaw zalicza się również sprzedaż poprzez własne sklepy firmowe.

W ramach działalności MLO przewiduje się następujące zmiany: poszerzenie katalogu produktów, zwiększenie limitu dostaw i powiększenie obszaru, na którym może być prowadzona sprzedaż o miasta, stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, zlokalizowane na terenie województw sąsiadujących z województwem, w którym prowadzona jest produkcja.

Rejestracja zakładu powinna być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 434).

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z produkcją żywności powinny dokonać zgłoszenie rozpoczęcia, prowadzenia lub zaprzestania swojej działalności do GIJAHRS.

Inicjatywa pana Emiliana Kudyby jest warta podkreślenia i docenienia, ponieważ adresowana jest bezpośrednio do rolników i producentów żywności. Państwowy Inspektorat Weterynarii wyszedł naprzeciw osobom podejmującym taką działalność.

Elżbieta Grunwald

Skip to content