Wystawa Koni Zimnokrwistych w Bakałarzewie

wrz 14, 2015 | Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

Na VIII Powiatowej Wystawie Koni Zimnokrwistych w Bakałarzewie, która odbyła się 13 września 2015 r.  najwyższe noty uzyskało 5-miesięczne źrebię – ogierek BEST, którego wystawcą był Jerzy Gora z Wiżajn. Komisja przyznała łącznie 17,5 pkt. Drugą notę (17 pkt.) uzyskała klaczka PASJA Krzysztofa Kozłowskiego (gm. Bakałarzewo) zaś na trzecim – z tą samą liczbą punktów – ogierek OLIVER Wiesława Waraksa (gm. Przerośl). Wyniki oceny świadczą o tym, iż stawka prezentowanych źrebiąt była bardzo wyrównana.

W trakcie oceny źrebiąt Komisja wytypowała 6 najlepszych klaczy – po czym wyłoniła z nich najlepszą trójkę. Na pierwsze miejsce została wytypowana kasztanowata klacz BRYZA (wystawca: Leszek Sobolewski gm. Bakałarzewo). Druga lokata przypadła dla gniadej BERTY, którą wystawił Jerzy Gora – właściciel najwyżej ocenionego źrebaka. Trzecie miejsce zajęła jasnogniada FIONA  (wystawca Jan Kozłowski z gm. Bakałarzewo).

Organizatorami wystawy było Terenowe Koło Hodowli Koni w Suwałkach wspólnie z Wojewódzkim Związkiem Hodowców Koni. Suwalscy hodowcy zaprezentowali 13 klaczy ze źrebiętami, które zostały wcześniej zgłoszone i umieszczone w katalogu wystawy. Trzyosobowa Komisja Oceny Koni, w ocenie indywidualnej źrebiąt (rasy polski koń zimnokrwisty) przyznawała punkty w skali od 1 do 5, za następujące 4 elementy: typ rasowy, budowa, zdrowie oraz ruch. Oceniane źrebię mogło uzyskać maksymalnie 20 punktów. Ponadto ocenie podlegały również klacze – matki.

Po ogłoszeniu wyników i prezentacji zwycięzców – nastąpiła tradycyjna dekoracja najlepszych źrebiąt i klaczy. Sponsorzy tegorocznych pokazów przekazali wyróżnionym hodowcom ufundowane nagrody. Sponsorami wystawy byli m.in. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, Starostwo Powiatowe Suwałki, Urzędy Gmin: Bakałarzewo, Raczki i Wiżajny, ARiMR oraz firmy prywatne. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach ufundował puchar, który został wręczony Jerzemu Goremu, którego źrebię zajęło pierwsze, a klacz drugie miejsce wśród stawki ocenianych koni.

Jan Szczypiń

Skip to content