Podlaskie Święto Chleba

sie 18, 2015 | Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

Podlaskie Święto Chleba odbyło się 16 sierpnia 2015 r. w Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W imprezie uczestniczyło ok. 20 firm piekarniczych i kilkudziesięciu twórców ludowych i tłumy zwiedzających. Imprezie towarzyszyły konkursy i pokaz, np.: konkurs na wykonanie równianki, obrzęd święcenia zwierząt, pokaz żniwny, młócenie zboża młocarnią napędzaną lokomobilą parową, pokaz wypieku chleba w piecu polowym oraz parada zabytkowych ciągników.

Poza tym pobyt gościom umilało kilkanaście zespołów folklorystycznych, a gwiazdą wieczoru był występ zespołu – ENEY.

Podczas Podlaskiego Święta Chleba prezentowały również swoje stoiska firmy związane z obsługą rolnictwa jak: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dożynki w skansenie odbywaja sie od roku 1989. W 2001 roku zostały przekształcone w Podlaskie Święto Chleba. Impreza każdego roku odbywa się w niedzielę w połowie sierpnia.

Patronat nad imprezą sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.

Jan Janiszewski

Skip to content