Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Agroruś” w Sankt-Petersburgu

lip 7, 2015 | Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu informuje, że  w dniach 25-26 sierpnia 2015 r. odbędą się Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Agroruś”. Jest to największe forum rolno-spożywcze w Okręgu Północno-Zachodnim. Wystawa ma status federalny i jest wspierana przez Ministerstwo Rolnictwa FR.

Zakres tematyczny obejmuje następujące działy:

  • Technologie i naukowe know-how
  • Innowacje w dziedzinie rolnictwa i budowy maszyn rolniczych
  • Maszyny rolnicze; urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych
  • Hodowla zwierząt i drobiu
  • Weterynaria, pasze
  • Chemia i biochemia w rolnictwie
  • Uprawa roślin

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu organizuje na wystawie swoje stoisko promocyjno-informacyjne, na którym będzie istniała możliwość prezentowania materiałów informacyjnych o polskich przedsiębiorstwach i firmach z branży rolno-spożywczej, prowadzenia rozmów i spotkań z potencjalnymi odbiorcami itp. Stoisko jest udostępniane bezpłatnie. W przypadku braku możliwości przyjazdu WPHI zachęca do przesyłania swoich materiałów informacyjnych i reklamowych (katalogi, prospekty, ulotki informacyjne cenniki). Będą one dostępne na stoisku dla rosyjskich podmiotów.

Adres do wysyłki materiałów reklamowych:

Генеральное Консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге Отдел содействия торговле и инвестициям ул. 5-я Советская 12 г. Санкт-Петербург 191036 Россия

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu Wydział Promocji Handlu i Inwestycji ul. 5-ta Sovetskaja 12 Sankt Petersburg 191 036 Rosja  

Adres prosimy zamieszczać również cyrylicą – ułatwia dotarcie przesyłki. Informację o wysłanych materiałach proszę przekazać na adres: info.spb@trade.gov.pl Wysyłać prosimy odpowiednio wcześnie 3 – 4 tygodnie przed terminem. Najlepiej zwykłą pocztą – nie ma wtedy problemów z UC.

Szczegółowych informacji udziela Agencja Rynku Rolnego, Biuro Współpracy Międzynarodowej, te. (22)66 71 34

Skip to content