Konkurs plastyczny „Dary lasów, łąk, pól”

lut 19, 2015 | Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

Zapraszamy do udziału w XI Regionalnym Konkursie Plastyczno-Ekologiczny 2015 pt. „Dary lasów, łąk, pól…” Celem konkursu jest upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw ekologicznych poprzez uświadomienie znaczenia i piękna naturalnego bogactwa flory naszych lasów, pól, łąk, rozlewisk, itp, a także rozwój twórczości plastycznej wśród mieszkańców regionu. Nawiązanie oraz rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy placówkami oświaty i kultury naszego regionu.

plakat eko konkurs GOKOrganizatorzy mają nadzieję, iż pro-ekologiczne działania plastyczne zachęcą uczestników konkursu do troski o otaczające środowisko dzięki zdobyciu wiedzy nt. bogactwa flory w środowisku otaczającym nam.

Organizatorzy oraz sponsorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Nadleśnictwo Rudka

Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Nadleśnictwa Rudka.

Uczestnicy, zasady konkursu

– do udziału w konkursie zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów przedszkoli, „zerówek”, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz dorosłych (dokładne granice administracyjne zamieszkania uczestników nie zostały określone)

– kategorie konkursowe, w których oceniane będą prace plastyczne:

1- Kluby Przedszkolaka, przedszkola, zerówki

2- szkoła podstawowa kl. I- III

3 – szkoła podstawowa kl. IV-VI

4 – gimnazjum

5- szkoła średnia i dorośli

– każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę; prace zbiorowe nie będą oceniane

– każda praca powinna być opisana (imię, nazwisko, szkoła, klasa- UWAGA! Proszę nie wpisywać wieku!!!, tylko klasę, do której uczeń uczęszcza, adres zamieszkania, telefon kontaktowy ucznia; imię i nazwisko opiekunki lub opiekuna oraz telefon kontaktowy). Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem.

format: praca płaska, A3; technika: dowolna

Uwaga! Prace nie powinny przedstawiać np. sztucznych skwerków lub utworzonych ostatnimi laty parków „z lotu ptaka”. Powinny za to koncentrować się na przybliżeniu widzowi szczegółów przedstawianych roślin [pogranicze makrofotografii- info np. w internecie].

– zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora; prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorarium

Wszelkie informacje pod nr tel. 86 275 52 69 lub mailowo ankazimierczuk@op.pl ; wt.- pt. 8.00- 16.00 – Anna Kazimierczuk – instruktor GOK-u

Prace proszę nadesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2015 r. (piątek): decyduje data stempla pocztowego, na adres: Gminny Ośrodek Kultury   18-220 Czyżew   ul. Mazowiecka 34

UWAGA! Lista laureatów zostanie opublikowana wyłącznie na stronie internetowej www.gokczyzew.pl w środę 8 kwietnia /nie będziemy powiadamiać telefonicznie opiekunów i laureatów/, dlatego też prosimy o śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się w internecie na stronie GOK-u w Czyżewie. Opiekunowie laureatów zobowiązują się do telefonicznego potwierdzenia uczestnictwa podopiecznych w rozstrzygnięciu konkursu do dnia 13.04 (poniedziałek) pod tel. 86-2755-269

– komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia najciekawszym pracom; komisja ma też głos decydujący w sprawach regulaminu konkursu.

– instytucje, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają od organizatorów pamiątkowe podziękowania (będzie można odebrać po rozstrzygnięciu konkursu lub będą przesyłane pocztą); opiekunowie otrzymają podziękowania za

przygotowanie podopiecznych do udziału w konkursie na podstawie pisemnej prośby dołączonej do przekazywanych GOK-owi prac konkursowych (będą do odebrania po rozstrzygnięciu konkursu lub zostaną przesłane pocztą)

– instytucje mogą odzyskać przekazane prace tylko w dniu rozstrzygnięcia konkursu (po zakończeniu imprezy)- ale wyłącznie te, które przy przesyłce dołączyły pisemną prośbę o oddanie prac.

Ania Kazimierczuk

Skip to content