Borkowo – książęca wieś

lut 3, 2015 | Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

Promocja książki „Borkowo – historia i tradycje wsi książęcej”, odbyła się 27 stycznia 2014 roku w remizie strażackiej w Borkowie.  Celem publikacji jest ocalenie od zapomnienia dziejów wsi i losów mieszakńcow tej „małej ojczyzny”. Pisaniem książki zajęła się członkini Towarzystwa Przyjaciół Borkowa Janina Duda wraz z synem Arturem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dotarli oni do materiałów źródłowych i relacji świadków wydarzeń historycznych.Zbieraniem materiałów  do książki zajmowały się tez osoby ze Stowarzyszenia Przyjaciół Borkowa, mieszkańcy wsi a także osoby, które mieszkają w innych miejscowościach, ale w jakiś sposób związane są z Borkowem.

We wstępie autorka książki zaznacza: „Pisaliśmy tę książkę z myślą o ludziach urodzonych na tej ziemi – tych, którzy już nie żyją, a należy im się dobra pamięć i uznanie oraz tych, którzy współcześnie mieszkają, pracują, uczą się w Borkowie, aby wiedzieli skąd ich ród. Żyjemy bowiem  w czasach w których wreszcie możemy powiedzieć swobodnie o naszej przeszłości, naszych przodkach, naszych tradycjach.”

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele stowarzyszeń, dyrektorzy bibliotek, przedstawiciele LGD Kraina Mlekiem Płynąca, ksiądz proboszcz, dyrektor Radia Nadzieja, przedstawiciele mediów lokalnych i osoby, które przyczyniły się do powstania książki. Podczas uroczystości odbyło się czytanie fragmentów książki. Wszystkim uczestnicy otrzymali publikację.

Książka sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowa, wydana przez parafię św. Trójcy w Borkowie.

Alina Kajko

 Borkowo autorka

Borkowo ksika

Skip to content