Gospodarka odpadami w Siemiatyczach

sty 2, 2015 | Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

Zmienione przepisy prawne nałożyły obowiązek sprawowania nadzoru i prowadzenia gospodarki odpadami przez samorządy. Fakt ten zmusza wszystkich mieszkańców do zmiany sposobu postępowania ze śmieciami. Selektywna segregacja odpadów stała się obowiązkiem. Właściwe podejście do gospodarki odpadami znacząco wpłynie na ochronę walorów środowiskowych regionu. Miasto Siemiatycze, wychodząc naprzeciw potrzebom edukacji w tym zakresie, skorzystało ze wsparcia finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i udostępnia przewodnik, który zawiera szczegółowe informacje o odpadach, podstawie prawnej, zasadach postępowania itp. Publikacja ,,ABC odpadów, czyli co każdy mieszkaniec Siemiatycz o śmieciach wiedzieć powinien” do pobrania Urzędzie Miasta Siemiatycze (ul. Pałacowa 2). Wersja elektroniczna na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

Anna Szeryńska

Skip to content