Bezpłatny kurs zawodowy: Prowadzenie produkcji rolnej

gru 11, 2014 | Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ul. Ogrodowa 49 w Suwałkach, organizuje dla dorosłych nieodpłatny kurs zawodowy w formie zaocznej w zakresie kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolnej R.3 Dokumenty należy dostarczać do 10 stycznia 2015 roku. Kurs trwa dwa lata. Zajęcia będą odbywać się w piątki i soboty co dwa tygodnie.

 

Osoba która ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które uprawnia do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Kandydat ubiegający się przyjęcie na kurs zawodowy musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
  2. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej. nauki zawodu uzyskane na podstawie skierowania ze szkoły.
  3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej lub podstawowej).
  4. Jedna fotografia.
  5. Kserokopia dowodu osobistego.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 87 5670081

Daniel Gajewski

Skip to content