Innowacyjność cyfrowa w Siemiatyczach

gru 4, 2014 | Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki , Oś 8, Działanie 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– e- Inclusion”, na terenie gminy Miasto Siemiatycze od przeszło roku realizowany jest projekt pod tym samym tytułem. Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR.

Realizacja projektu zapewnia darmowy dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz darmowy dostęp do Internetu w 200 zakwalifikowanych gospodarstwach domowych. Uczestnicy mają do dyspozycji sprzęt nie tylko podczas trwania projektu (2015 r.) ale również przez okres jego trwałości tj. kolejne 5 lat. Oprócz tego w mieście powstały Centra Społeczeństwa Informacyjnego zlokalizowane w siemiatyckich szkołach, hali widowiskowo- sportowej, Siemiatyckim Ośrodku Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej – łącznie 7 ogólnodostępnych pracowni komputerowych. Centra organizują stosowne kursy informatyczne cieszące się dużą popularnością. Trwają zapisy kolejnych chętnych osób na następne edycje kursowe.  Projekt dedykowany jest do osób w różnym wieku, w tym w wieku 50+.

Autorzy tego udanego projektu (Burmistrz Miasta Siemiatycze) zapowiadają, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, jeśli tylko będzie możliwość aplikowania w podobnym zakresie – również kolejni mieszkańcy będą mogli bezpłatnie korzystać z Internetu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wykluczeniecyfrowe.siemiatycze.eu

  

Anna Szeryńska

Tomasz Pura

 

Skip to content