Bezpiecznie pracuje w gospodarstwie rolnym

lis 25, 2014 | Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Bezpiecznie pracuję w gospodarstwie”, który odbędzie się 26 listopada 2014 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy w Puńsku (sala konferencyjna).

Celem konkursu jest popularyzacja wśród rolników i kobiet wiejskich wiedzy o zagrożeniach, przyczynach wypadków i zasadach bezpiecznej pracy.

Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy i kobiety wiejskie z powiatu sejneńskiego prowadzący gospodarstwa rolne.

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać test składający się z 20 pytań dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

Czas rozwiązywania testu – 30 min.

Przy ocenie testu obowiązuje następująca punktacja:

  • odpowiedź prawidłowa – 1 pkt.
  • odpowiedź nieprawidłowa lub brak – 0 pkt.

W przypadku uzyskania przez kilku uczestników konkursu jednakowej ilości punktów z testów nastąpi dogrywka ustna.

Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu.

Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Komisja konkursowa:

Grażyna Ostrowska – przewodnicząca Komisji – Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Oddział w Suwałkach

Karol Rowiński –  członek – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Suwałkach

Joanna Tarlecka – członek – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sejnach

Organizatorami konkursu są: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Oddział w Suwałkach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Suwałkach i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sejnach

Danuta Bobin

Skip to content