Ochrona bociana białego – konferencja

cze 2, 2014 | Wydarzenia, Zaproszenia, Inicjatywy

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na konferencję inaugurującą projekt „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” dofinansowany z Funduszy EOG, która odbędzie się dnia 5 czerwca 2014 r. w Dworze Pentowo.

 Konferencja inaugurująca projekt „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” skierowana jest do przedstawicieli parków krajobrazowych i narodowych, pracowników instytucji, organów i podmiotów działających aktywnie w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, turystyki przyrodniczej oraz mediów. Konferencja odbędzie się w Pentowie, które wspólnie z miastem Tykocin nosi tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej, przyznany w 2001 roku z rąk niemieckiej fundacji Euronatur.

Uczestnikom zostanie przedstawiona tematyka, cele i założenia realizowanego projektu. Organizatorzy omówią działania projektowe i harmonogram ich realizacji. W ramach konferencji odbędzie się wystąpienie poprowadzone przez specjalistę od ochrony przyrody dotyczące zwyczajów, szans przetrwania gatunku, sposobów ochrony bociana białego, jego siedlisk, tworzenia stref ochronnych. Prelekcja będzie miała na celu uświadomienie znaczenia podjęcia działań na rzecz ochrony gatunku dla zachowania różnorodności biologicznej. Na konferencji zaprezentowana zostanie koncepcja tworzenia oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim.

Po konferencji uczestnicy przejadą do Narwiańskiego Parku Narodowego, gdzie przejdą ścieżką przyrodniczą Kładka WANIEWO – ŚLIWNO, która obrazuje większość ekosystemów parkowych. Spotkanie zakończy obiad w Kiermusach.

Patronat nad konferencją objęli: TVP Białystok, TV Białystok, Polskie Radio Białystok oraz Gazeta Wyborcza

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz transport autokarowy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 3 czerwca 2014 r. faxem (+48 85 732 68 31) lub drogą elektroniczną (e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl). Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Skip to content