regulamin

lip 18, 2011 | Brak kategorii

Regulamin newsletter’a Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter’a udostępnianego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo.

1. Newsletter zawiera informacje związane z aktualną działalnością Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

2. Otrzymywanie newsletter’a jest bezpłatne, jest wysyłany drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz.

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter’a.

5. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie nie będzie udostępniał powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

6. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno – organizacyjnych.


Skip to content