Usługi odpłatne

mar 27, 2017

Usługi realizowane odpłatnie przez PODR w Szepietowie

  • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
  • prowadzenie ksiąg podatkowych i dokumentacji niezbędnej przy rozliczaniu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem VAT,
  • sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych na zapotrzebowanie rolników,
  • organizacja kursów przygotowujących do uzyskania tytułów zawodowych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej – rolnik, pszczelarz,
  • organizacja kursów chemizacyjnych,
  • organizacja kursów dla operatorów kombajnów zbożowych,
  • organizacja szkoleń z zakresu: agroturystyki, gospodarstwa wiejskiego, integrowanej produkcji rolniczej,
  • prowadzenie usługowej działalności wydawniczej i reklamowej.

Cennik usług wykonywanych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 24.03.2017 r., zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2016 r., poz. 356), znajduje się w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz jego komórkach organizacyjnych.

 

Usługi odpłatne

Skip to content