Szkolenia chemizacyjne

lip 20, 2021

Szkolenia chemizacyjne PODR Szepietowo

Rolniku! Sprawdź czy posiadasz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, potocznie nazywane szkoleniem chemizacyjnym. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, poprzez swoje biura, znajdujące się w każdym powiecie, prowadzi nabór uczestników. Szkolenia chemizacyjne skierowane są do osób, które mają styczność ze środkami ochrony roślin. Zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Jest ono wymagane również podczas kontroli w gospodarstwie przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego realizują szkolenia chemizacyjne w formie podstawowej oraz uzupełniającej. Szkolenia podstawowe przeznaczone są dla osób, które po raz pierwszy biorą udział w takim szkoleniu. Program jest dwudniowy i obejmuje takie zagadnienia jak:

  • przepisy prawne;
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin;
  • integrowana ochrona roślin;
  • technika wykonywania zabiegów;
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko;
  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Natomiast szkolenie uzupełniające jest jednodniowe i skierowane do osób które ukończyły szkolenie podstawowe. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia chemizacyjnego wydawane jest na okres 5 lat a po upływie tego czasu należy odbyć szkolenie uzupełniające. Aktualnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego dopuszcza zakup i stosowanie środków ochrony roślin bez ważnego zaświadczenia w okresie stanu epidemii oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Krzysztof Kulik

Skip to content