Szkolenia z zakresu ograniczenia stosowania antybiotyków

kwi 2, 2024

Jedynym z obowiązków, wynikających z zapisów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ciążącym na wszystkich beneficjentach realizujących Interwencję I.4.6 Ekoschemat – Dobrostan zwierząt, jest konieczność przeszkolenia się w zakresie metod ograniczających stosowanie antybiotyków w chowie zwierząt gospodarskich.

Rolnik zobowiązany jest do odbycia szkolenia w terminie do 14 marca 2025 roku.

Szkolenia będą prowadzone bezpłatnie przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w formie online i zakończą się wydaniem każdemu uczestnikowi stosownego zaświadczenia, które należy przekazać do ARiMR za pomocą systemu teleinformatycznego (platforma PUE) w terminie do 21 marca 2025 roku.

Skip to content