Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym

paź 9, 2019

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym pn.

 „Sieciowanie współpracy przy tworzeniu integrowanego systemu usług turystycznych” w dniach 6-7.11.2019 r.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2018–2019.

Celem działania jest zapoznanie się z dobrymi praktykami przetwórstwa w gospodarstwach rolnych, sprzedaży bezpośredniej przez współpracujące ze sobą podmioty prowadzące działalność agroturystyczną w krajach nadbałtyckich. Uczestnicy wyjazdu będą dobrani pod kątem powołania grupy operacyjnej EPI. Operacja przedstawi możliwości efektywnego promowania i sprzedaży produktów regionalnych, która zwiększa atrakcyjność zsieciowanych usług agroturystycznych. Wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów zawodowych wśród  uczestników wyjazdu oraz zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi u naszych wschodnich sąsiadów będzie podstawą do zawiązania grupy operacyjnej..

Działanie jest skierowane do: producentów produktu regionalnego, osób zajmujących się agroturystyką oraz doradców rolniczych.

Program wyjazdu obejmuje warsztaty tematyczne ukierunkowane na testowanie produktów innowacyjnych oraz wizyty w obiektach – rejon druskiennicki i solecznicki – Litwa.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 16.10.2019 r. (środa) do godz.15.30 na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, PZDR w Suwałkach, ul. Sportowa 20, 16-400 Suwałki, bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na pocztę e-mail na adres wanielak@odr-szepietowo.pl (decyduje data wpływu).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje Komisja powołana przez Dyrektora PODR.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu: Wiesław Anielak, tel. 87 566 47 45, e-mail: wanielak@odr-szepietowo.pl

Załączniki

  1. Regulamin naboru
  2. Karta zgłoszeniowa
Skip to content