Zaproszenie do udziału w warsztatach „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”

lip 26, 2019

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza osoby zainteresowane założeniem pasieki do udziału w warsztatach „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”.

Celem operacji jest Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Projekt realizuje priorytety PROW poprzez zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej. Realizacja celu umożliwi uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami innowacyjnymi w gospodarstwie pasiecznym, które docelowo mogą być wdrażane w naszym regionie.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w zaznaczone we wniosku priorytety i cele KSOW. Operacja wpłynie na upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego i praktycznego zapoznania się z pszczelarstwem. Pszczelarstwo jako alternatywna produkcja zwierzęca może wpłynąć na zwiększanie rentowności gospodarstw i wzrost konkurencyjności w rolnictwie. Promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach może zostać wykorzystane w celu poprawy sytuacji ekonomicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania teoretycznych informacji z pszczelarstwa, które w dalszej części warsztatów przyłożą na praktykę, wykonując m.in. prace pasieczne, tworzyć odkłady pszczele, przygotować rodzinę pszczelą do zimowli, przygotować przed chorobami.

Warsztaty przyczynią się do poznania teoretycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu innowacyjnych sposobów prowadzenia pasieki.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich, osoby prowadzące pasiekę nie dłużej niż 3 lata, zainteresowane poszerzeniem umiejętności i wiedzy  w prowadzeniu pasieki. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać w terminie do dnia 02.08.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

  • mailem (skanem) na adres wsangar@odr-szepietowo.pl
  • tradycyjnie pocztą na adres: Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok
  • lub dostarczyć osobiście do Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku

Rozpoczęcie warsztatów odbędzie się 21 sierpnia 2019 r. (część teoretyczna i praktyczna). Następne spotkania będą ustalane z uczestnikami na bieżąco (część teoretyczna i praktyczna).

Warsztaty będą odbywały się w Pasiece Miejskiej w Białymstoku przy ulicy Wiślanej 2.

Karta zgłoszenia

Regulamin naboru

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i nadesłanych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR  Szepietowo. Osoba do kontaktu: Wioletta Sangar tel.: 502314495; e-mail: wsangar@odr-szepietowo.pl

 

Skip to content