Z SIR’em na Sejneńszczyźnie

sty 19, 2016

Dn. 19 stycznia br. w Sejnach miało miejsce spotkanie w temacie „Przetwórstwo rolno- spożywcze Sejneńszczyzny – ograniczenia i szanse rozwoju”, zainicjowane przez Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorczość i Rozwój Sejneńszczyzny, dr Leszka Sidorowicza.

Uczestnikami spotkania byli rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani rozwojem przedsiębiorczości na wsi. Wśród prelegentów, obok przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Urzędu Skarbowego znalazł się także przedstawiciel podlaskiej SIR z wykładem na temat możliwości partnerskiego współdziałania z naszą Siecią. Broker innowacji poinformował o idei funkcjonowania podlaskiej SIR. Zachęcał także do aktywnej dyskusji w zakresie poszukiwania koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć do działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Dzięki spotkaniu nawiązano szereg kontaktów i zgodzono się co do potrzeby dalszego współdziałania.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż pracownicy podlaskiej SIR z przyjemnością spotykają się z interesariuszami rolnictwa i obszarów wiejskich regionu w celu aktywizacji i upowszechniania idei innowacyjności.

Zachęcamy do kontaktów z podlaską SIR!

Fot. K. Palewicz

Tomasz Śnieciński

Skip to content