Wysoka jakość wołowiny

lip 6, 2016

Najwyższa jakość mięsa wołowego w województwie podlaskim jest możliwa. Jednak aby stworzyć taką markę wołowiny najpierw należy zdobyć wiedzę popartą dobrymi praktykami w tej dziedzinie. Pierwsze kroki zostały poczynione poprzez zorganizowanie wyjazdu studyjnego pn. „Standaryzacja jakości produkcji wołowiny i innowacyjne formy sprzedaży mięsa wołowego najwyższej jakości na przykładzie doświadczeń Francji, Belgii i Luksemburga”, który odbył się 30.06-3.07.2016 r.

logotypy SIR

Udział w wyjeździe wzięli hodowcy bydła mięsnego z województwa podlaskiego, kadra naukowa i doradcza. Przedsięwzięcie finansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przez 4 dni uczestnicy wyjazdu zapoznawali się z wzorcami organizacyjnymi sektora hodowlanego i rynku wołowiny. Innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki już sprawdzone w odwiedzanych gospodarstwach oraz instytucjach, są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej w Polsce. Na rynku bardzo ważna jest bezpieczeństwo żywności i powtarzalna jakość produktu. Dobrym rozwiązaniem poprawiającym rentowność hodowli bydła mięsnego, może okazać się stworzenie i uzyskanie certyfikacji „podlaskiej wołowiny” wysokiej jakości. Grupa osób zainteresowanych będzie pracować nad opracowaniem standardów organizacyjnych, w celu wprowadzenia ich do praktyki. Takie rozwiązania przyczynią się do zwiększenia interaktywnej współpracy pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w sektorze rolno-spożywczym, a tym samym do wzmacniania powiązań pomiędzy badaniami naukowymi, kreowaniem działań proinnowacyjnych, a praktycznym zapotrzebowaniem występującym w sektorze, prowadząc do jego rozwoju. Wprowadzanie tej innowacji do rolnictwa na obszarach wiejskich przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności tego partnerstwa.

Fotorelacja z wyjazdu:

Stacja unasieniania firmy AWE w Ciney

1 awe unasieniania

1 awe buhaje

Gospodarstwo zajmujące się chowem bydła mięsnego w systemie jakości Cactus (Luksemburg)

1 gosp luksemburg

Gospodarstwo prowadzące ekologiczną hodowlę bydła mięsnego rasy Limousine oraz owiec rasy Texel (Francja)

1 gospodarstwo eko

1 gospodarstwo eko pastw

Buhaj hodowlany rasy Limousine w gospodarstwie należącym do organizacji Convis (Belgia)

1 gospodarstwo buhaj 540

Aukcja bydła mięsnego rasy Limousine, Charolaise, Aubrac (Luksemburg)

1 aukacja miesnekrowa

1 aukcja miesne

Przygotowanie jałówek hodowlanych do konkursu młodych hodowców

1 wystawa przygot jalowek

Wystawa zwierząt hodowlanych (Luksemburg)

1 wycena haflinger 540

1 wycena konie belg 540

1 wystawa pokazy 2

1 wystawa pokazy 1

1 wystawa pokazy 3

Oliwia Pawłowska

Bożena Pruszyńska

Skip to content