Wyjazd studyjny „Rośliny bobowate grubonasienne – transfer wiedzy z instytutu do praktyki rolniczej województwa podlaskiego”

cze 3, 2019

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pt.: „Rośliny bobowate grubonasienne – transfer wiedzy z instytutu do praktyki rolniczej województwa podlaskiego”, który odbędzie się w terminie 17-18.06.2019 r. Miejscem docelowym realizowanej operacji jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, posiadający własne Rolnicze Zakłady Doświadczalne.

Celem wyjazdu studyjnego jest zwiększenie zainteresowania podlaskich rolników uprawą roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych). Województwo podlaskie opiera się w głównej mierze na produkcji zwierzęcej. Podlascy rolnicy prowadzący hodowlę zwierząt sporządzają własne pasze oparte na komponentach białkowych i do tego celu z powodzeniem mogą wykorzystać rośliny bobowate z własnej produkcji, rezygnując wtedy z zakupu śruty sojowej pochodzącej z importu. Realizowana operacja zakłada przedstawienie dla grupy 20 osób wyników badań z polowych doświadczeń związanych z efektywną oraz opłacalną uprawą roślin bobowatych i przeniesienie ich do produkcji rolniczej. Wyjazd studyjny umożliwi uczestnikom lepszą wymianę wiedzy pomiędzy nauką a praktyką rolniczą i zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w uprawie roślin bobowatych grubonasiennych.

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy rolników i doradców rolniczych zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu nowoczesnej i opłacalnej produkcji roślin bobowatych grubonasiennych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać ją:

  • e-mailem – skan na adres kkulik@odr-szepietowo.pl);
  • faxem na nr telefonu: 86 275 89 20;
  • pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo (z dopiskiem: „wyjazd studyjny do Puław);
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (sekretariat w budynku głównym)

w terminie do dnia 10.06.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie.

Osoba do kontaktu:  Krzysztof Kulik, tel. 86 275 89 17, e-mail: kkulik@odr-szepietowo.pl

 

Karta zgłoszeniowa

Program

 

Krzysztof  Kulik

Skip to content