Współpraca z Sekretariatem Regionalnym KSOW w województwie podlaskim

maj 11, 2016

W dniu 11. maja przedstawiciel Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich uczestniczyła w spotkaniu zespołu koordynacyjnego ds. zadań informacyjno–promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Organizatorem był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. W spotkaniu uczestniczył Pan Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele agencji rolnych, Podlaskiej Izby Rolniczej, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, lokalnych grup działania. Celem spotkania było przybliżenie podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020, zaplanowanych na rok 2016. Dyskutowano nad wspólnymi działaniami zmierzającymi do zapoznania beneficjentów z programem i możliwościami zapisanymi w PROW 2014-2020, które mają pomóc nie tylko rolnikom, ale także przedsiębiorcom z województwa podlaskiego pozyskać środki finansowe na różne inwestycje. W promocję zostaną zaangażowane lokalne media, które poprzez audycje, reklamy i inne formy przybliżą ten program i zachęcą do korzystania z niego.

Aneta Drobek

Skip to content