Wdrażanie innowacji rolniczych w województwie podlaskim

lis 30, 2015

Przedstawiciele świata nauki, doradcy, rolnicy i przedsiębiorcy dyskutowali o możliwościach wdrażania innowacji rolniczych w województwie podlaskim na spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się 26 listopada w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Aby sprostać przyszłym wyzwaniom, rolnicy, przemysł spożywczy i bioprzemysł muszą zdobywać nową wiedzę, którą można stosować w praktyce. W jaki sposób zwiększyć konkurencyjność w coraz trudniejszych warunkach gospodarczych i jednocześnie zapewnić wykorzystanie zasobów w sposób zrównoważony? Jak można przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego? W jaki sposób można wspierać społeczności wiejskie w dywersywfikacji ich działalności gospodarczej? W znalezieniu odpowiedzi na te pytania mogą pomóc badania naukowe i innowacje.

SIR 1.SIR 2

O zadaniach i zasadach funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich mówił Tomasz Śnieciński z PODR w Szepietowie.

– Polskie rolnictwo jest innowacyjne na obecnym etapie, ale jest jeszcze dużo obszarów, aby coś zmienić – powiedział podczas spotkania dr Aleksander Kiryluk z Politechniki Białostockiej. Przedstawił przykłady dobrych praktyk w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz produkty regionalne jako elementy innowacji. Wskazał kierunki innowacji na obszarach wiejskich m.in. na różnorodność biologiczną, ochronę siedlisk, zmianę klimatu, energie z biomasy, zarządzanie zasobami środowiska, poprawę efektywności ekonomicznej

SIR 3

Uczestnicy spotkania przedstawili propozycje współpracy pomiędzy instytucjami, które reprezentują a praktykami.

Chęć współpracy w ramach SIR wyraził m.in. Piotr Czarnota z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, Tadeusz Dworakowski z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach , Krzysztof Heller z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Andrzej Lenart ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wojciech Nowacki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Oddział w Jadwisinie oraz Jarosław Wojciechowski z Instytutu Weterynarii w Puławach.

Jak zainteresować potencjalnych partnerów współpracą we wdrażaniu innowacji rolniczych w województwie podlaskim mówił Michał Skarzyński z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Podał przykłady projektów partnerskich z uwzględnieniem specyfiki obszarów wiejskich.

Andrzej Remisiewicz właściciel firmy Trans-Rol z Kruszewa-Wypych podkreślił potrzebę współpracy świata nauki z producentami i przedsiębiorcami, którzy chętnie włączą się w proces rozwoju rolnictwa północno-wschodniej Polski.

Anna Fatyga

SIR 4

SIR 5

SIR 6

SIR 7

SIR 8

SIR 9

SIR 10

Skip to content