Warsztaty „Innowacje w gospodarstwie – zakładanie i prowadzenie pasieki”

maj 29, 2019

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza osoby zainteresowane założeniem pasieki do udziału w warsztatach „Innowacje w gospodarstwie – zakładanie i prowadzenie pasieki”. Celem operacji jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich.

Projekt realizuje priorytety PROW poprzez zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej. Realizacja celu umożliwi uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami innowacyjnymi w gospodarstwie pasiecznym, które docelowo mogą być wdrażane w naszym regionie.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w zaznaczone we wniosku priorytety i cele KSOW. Operacja wpłynie na upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego i praktycznego zapoznania się z pszczelarstwem. Pszczelarstwo jako alternatywna produkcja zwierzęca może wpłynąć na zwiększanie rentowności gospodarstw i wzrost konkurencyjności w rolnictwie. Promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach może zostać wykorzystane w celu poprawy sytuacji ekonomicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania teoretycznych informacji z pszczelarstwa, które w dalszej części warsztatów przyłożą na praktykę, wykonując m.in. prace pasieczne, tworzyć odkłady pszczele i znakować matki.

Warsztaty przyczynią się do poznania teoretycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu innowacyjnych sposobów prowadzenia pasieki.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych rozpoczęciem założenia i prowadzenia pasieki. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać w terminie do dnia 05.06.2019 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

  • mailem (skanem) na adres tkruszewski@odr-szepietowo.pl
  • faxem na nr tel.86 275 89 20
  • tradycyjnie pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rozpoczęcie warsztatów 08– 09 czerwca 2019 r. (część teoretyczna i praktyczna). Następne spotkania odbędą się15-16, 22-23 czerwca 2019 r., 06-07, 13-14 lipca 2019 r. (część teoretyczna i praktyczna).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i nadesłanych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu: Tadeusz Kruszewski, tel. 86 275 89 16, e-mail: tkruszewski@odr-szepietowo.pl

Karta zgłoszeniowa,

PROGRAM WARSZTATÓW

„Innowacje w gospodarstwie – zakładanie i prowadzenie pasieki”

Część teoretyczna:

08 czerwca 2019 r.

9.00 – 9.15 – Rejestracja uczestników

9.15 – 10.00 – Znaczenie gospodarcze pszczelarstwa

10.00 – 10.45 – Bartnictwo – początki historii pszczelarstwa

10.45 – 11.30 – Życie rodziny pszczelej

11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – 12.45 – Pożytki pszczele szansą na zachowanie bioróżnorodności biologicznej

12.45 – 14.15 – Rodzaje i typy uli

14.15 – 14.45 – Obiad

14.45 – 16.15 – Higiena w pasiece

06 lipca 2019 r.

9.00 – 9.45 – Zasady opieki nad pszczołami

9.45 – 11.00 – Przeglądy pni pszczelich

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 12.00 – Zima i wiosna w pasiece.

12.00 – 12.45 – Prace pasieczne w okresie letnim.

12.45 – 13.15 – Powstawanie i charakterystyka miodu

13.15 – 13.45 – Obiad

13.45 – 15.15 – Przygotowanie pasieki do zimowli.

15.15 – 16.00 –  Wymagania weterynaryjne przy produkcji i sprzedaży produktów pszczelich

 

Część praktyczna w pasiece obejmuje pracę w 2 podgrupach 8 osobowych

09 czerwca / 7 lipca 2019 r.

9.00-17.00 – Budowa ula, zakładanie pasieki

11.00-11.15 – przerwa kawowa

13.00 – 14.00 – obiad

15-16 czerwca 2019 r.

9.00-17.00 – Przeprowadzenie codziennych prac pasiecznych, pozyskiwanie produktów pszczelich

11.00-11.15 – przerwa kawowa

13.00 – 14.00 – obiad

22-23 czerwca 2019 r.

9.00-17.00 – Prace pasieczne, przygotowywanie odkładów pszczelich

11.00-11.15 – przerwa kawowa

13.00 – 14.00 – obiad

13-14 lipca 2019 r.

9.00-17.00 – Znakowanie matek pszczelich, podkładanie matek pszczelich do odkładów

11.00-11.15 – przerwa kawowa

13.00 – 14.00 – obiad

 

 

Tadeusz Kruszewski

Skip to content