Warsztaty dziennikarskie

sie 12, 2016

logotypy SIR
Jak pisać o innowacjach w rolnictwie to temat warsztatów dziennikarskich doskonalących umiejętność zdobywania i przekazywania wiedzy nt. wdrażania innowacji rolniczych w województwie podlaskim. Warsztaty organizowane są przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Odbędą się 25-26 sierpnia 2016 r. w Ziołowym Zakątku w Korycinach.
Celem operacji jest budzenie i rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy, przełamywania osobistych barier psychicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauka redagowania tekstów informacyjnych, naukowych, popularnonaukowych, wywiadów, informacji internetowych promujących nowe rozwiązania techniczne, technologiczne czy biologiczne w rolnictwie. Opanowanie przez uczestników podstaw sztuki dziennikarskiej i praktyczne jej wykorzystanie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać go w terminie 16.08.2016 r. na adres:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo lub faxem (86) 275 89 20, lub na email: redakcja.wr@odr-szepietowo.pl
Uczestnikami warsztatów mogą być mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy i osoby zainteresowane publikacją swoich materiałów w prasie, w tym pracownicy PODR, którzy piszą, redagują, lub oceniają teksty do wydawnictw wydawanych przez Ośrodek w tym do Wiadomości Rolniczych, ulotek, broszur, materiałów informacyjnych i strony internetowej.
Ostateczny skład uczestników zostanie ustalony zgodnie z regulaminem naboru przez komisję rekrutacyjną.
Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, Anna Fatyga, tel. 86 275 89 06

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

 

Operacja realizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content