Stosujesz pestycydy? Przyjedź na szkolenie

lis 23, 2015

Zapraszamy rolników z województwa podlaskiego do uczestnictwa w cyklu nieodpłatnych warsztatów tematycznych dotyczących promowania innowacyjnych metod zapobiegających znoszeniu środków ochrony roślin.

logoSirNapis

Warsztaty organizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbędą się w następujących powiatach w terminach według poniższego harmonogramu:

  1. 05 12 2016 powiat bielski
  2. 06 12 2016 powiat białostocki
  3. 07 12 2016 powiat augustowski
  4. 08 12 2106 powiat grajewski
  5. 09 12 2016 powiat łomżyński
  6. 10 12 2016 powiat wysokomazowiecki

Planowany termin rozpoczęcia warsztatów – godzina 1000

Podstawowym celem operacji jest uświadomienie rolnikom stosującym pestycydy negatywnych skutków znoszenia środków ochrony roślin, ich szkodliwości oraz przedstawienie praktyczne sposobów walki ze znoszeniem, w tym używanie rozpylaczy eżektorowych.

Program warsztatów

10 00-11 30 Zajęcia teoretyczne: Wprowadzenie, opis sytuacji w województwie, stan faktyczny-teoria a praktyka.

11 30-11 45 Serwis kawowy

1145-1315   Zajęcia warsztatowe: pokaz praktyczny za pomocą urządzenia do prezentacji znoszenia i działania typów rozpylaczy, skutki znoszenia, wpływ warunków atmosferycznych.

1315-1345  Obiad

1345-1515   Zajęcia warsztatowe: pokaz praktyczny za pomocą urządzenia do prezentacji znoszenia i działania typów rozpylaczy. Instalacja nowoczesnych urządzeń i unikanie negatywnych skutków znoszenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać go w terminie do 01.12.2016 r. na adres:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo
lub faxem (86) 275 89 20, lub na email (skan):amarkowski@odr-szepietowo.pl
Uczestnikami szkolenia mogą być rolnicy z terenu województwa podlaskiego.
Ostateczny skład uczestników zostanie ustalony zgodnie z regulaminem naboru przez komisję rekrutacyjną. Wybrane osoby zostaną poinformowane o miejscu szkolenia na terenie poszczególnych powiatów.
Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, Andrzej Markowski, amarkowski@odr-szepietowo.pl

Pliki do pobrania:

Formularze zgłoszeniowe:

powiat augustowski

powiat białostocki

powiat bielski

powiat grajewski

powiat łomżyński

powiat wysokomazowiecki

Regulamin

Operacja realizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Andrzej Markowski

 

Skip to content