Spotkanie informacyjne z rolnikami w miejscowości Kąty

mar 9, 2016

Z informacją na temat działania „Współpraca” tym razem dotarliśmy do gminy Dziadkowice (powiat siemiatycki). Dn. 08.03. br. w miejscowości Kąty miało miejsce spotkanie informacyjne z rolnikami, którego jednym z tematów było przybliżenie zasad i kryteriów dostępu do działania, umożliwiającego dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć rolniczych i okołorolniczych.

Podczas spotkania podkreślano, iż kluczową kwestią w realizacji tego działania jest umiejętność porozumienia się i dalszego współdziałania pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój rolnictwa regionu (rolnicy, naukowcy, przedsiębiorcy, doradztwo i in.).

Ponadto, należy pamiętać, iż zgodnie z projektem Rozporządzenia w zakresie „Współpracy”, planowana inwestycja i jej rezultaty powinny mieć charakter innowacyjny. Oznacza to, iż poprzez realizację projektu powinnien powstać i zostać wdrożony nowy lub znacznie udoskonalony produkt, praktyka, proces, technologia lub metoda organizacji lub marketingu dotyczące produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów, objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Tomasz Śnieciński

Skip to content