Spotkanie informacyjne z autorami wniosków złożonych do SIR

mar 16, 2016

W dn. 15.03 br. w podlaskiej SIR odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone realizacji operacji złożonych do Planu Operacyjnego w zakresie SIR na lata 2016-2017, przewidzianych do realizacji w roku 2016. W spotkaniu udział wzięli autorzy złożonych wniosków/ operacji – doradcy PODR w Szepietowie.

Wśród prezentowanych przez koordynatora wojewódzkiego SIR –  Anetę Drobek zagadnień znalazły się kwestie dotyczące zachowania polityki równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości w czasie realizacji operacji, projekty wzorów dokumentów, niezbędnych do dokumentowania operacji i in. ważne tematy.

Na przykładzie  zrealizowanej w roku 2015 operacji zwrócono uwagę na najistotniejsze kwestie organizacyjne, które mogą okazać się pomocne dla realizatorów operacji w 2016 r.

Ponadto, zasygnalizowano aktualne problemy i kwestie dot. SIR wciąż wymagające wyjaśnienia i zatwierdzenia na poziomie dokumentów wyższego rzędu.

Tomasz Śnieciński

Skip to content