Spotkanie dla beneficjentów Pomocy Technicznej

cze 15, 2016

W dniach 13-14 czerwca 2016 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie dla beneficjentów Pomocy Technicznej (PT) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnikami spotkania byli m.in. przedstawiciele PODR w Szepietowie – podlaskiej Sieci Innowacji Rolniczych, jako operatora działań KSOW w zakresie SIR.

Podczas spotkania omawiano istotne sprawy dotyczące Pomocy Technicznej, w szczególności projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty Pomocy Technicznej, m.in. w zakresie kwalifikowalności kosztów, trybu przyznawania oraz wypłaty PT i zasad konkurencyjności.

Poruszano także tematy/ zagadnienia, wcześniej zgłoszone do omówienia przez beneficjentów. Na spotkaniu podsumowano również Pomoc Techniczną, realizowaną w perspektywie 2007-2013.

Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między Instytucją Zarządzającą, Agencją Płatniczą ARiMR oraz beneficjentami PT w kontekście wdrażania Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Tomasz Śnieciński

Skip to content