SIR w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

kwi 17, 2016

W dn. 12. kwietnia br. biuro podlaskiej Sieci na rzec innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR zorganizowało spotkanie robocze w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Wicedyrektor PODR w Szepietowie – Marek Skarżyński, przedstawiciele podlaskiej SIR oraz specjaliści branżowi z działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa spotkali się z gronem profesorskim Instytutu celem omówienia tematów stycznych pod kątem dalszej współpracy.
Tematy te zostały przeanalizowane i opracowane w PODR w Szepietowie oraz w podlaskiej SIR na bazie otrzymanej oferty współpracy ze strony Instytutu, a także na podstawie naszej wiedzy wynikającej z codziennych kontaktów z podlaskimi rolnikami.
Spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem ze strony władz Instytutu a rozmowy przebiegały w rzeczowej i merytorycznej atmosferze.
Z ustaleń dotyczących współpracy szkoleniowej warto wspomnieć o tworzonej możliwości uczestnictwa w różnych warsztatach tematycznych w Instytucie dla rolników i doradców z naszego regionu – szczegółową informację dotyczącą proponowanych tematów szkoleniowych będziemy umieszczać na bieżąco na naszej stronie internetowej.
Kolejnym punktem spotkania była współpraca publikacyjna polegająca na możliwości umieszczania ciekawych artykułów dotyczących innowacyjnych przedsięwzięć Instytutu (m.in. na bazie kart wdrożeń) na łamach podlaskich Wiadomości Rolniczych.
W czasie spotkania poruszono także kwestie dotyczące możliwości uzyskania merytorycznego wsparcia dla istotnych dla PODR w Szepietowie przedsięwzięć infrastrukturalno-edukacyjnych, m.in. w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.
Ostatniem punktem wizyty roboczej była wizyta w infrastrukturze doświadczalniczej Instytutu.

 

Tomasz Śnieciński

Skip to content