Slide
waskiwzh2022

SIR na Walnym Zebraniu LGD „Brama na Podlasie”

sty 25, 2016

Pracownicy SIR sygnalizują temat innowacyjności wszędzie tam, gdzie są potrzeby wdrażania nowych ciekawych koncepcji, gdzie tkwi potencjał rozwojowy i jest wola wykorzystania tego potencjału w praktyce. 25 stycznia 2016 r. w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się Walne Zgromadzenie LGD „Brama na Podlasie”, w którym uczestniczyli przedstawiciele podlaskiej Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie. Zaprezentowano zasady funkcjonowania SIR oraz możliwości uczestnictwa w działaniu „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” to organizacja obejmująca obszar 16 Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego i ponad 100 tys. mieszkańców. LGD „Brama na Podlasie” to jedna z większych tego typu organizacji w województwie, którego członkami oprócz JST są przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i rolnicy

Zapraszamy do kontaktu osoby i podmioty z regionu zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Tomasz Śnieciński

Skip to content