SIR na Walnym Zebraniu LGD „Brama na Podlasie”

sty 25, 2016

Pracownicy SIR sygnalizują temat innowacyjności wszędzie tam, gdzie są potrzeby wdrażania nowych ciekawych koncepcji, gdzie tkwi potencjał rozwojowy i jest wola wykorzystania tego potencjału w praktyce. 25 stycznia 2016 r. w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się Walne Zgromadzenie LGD „Brama na Podlasie”, w którym uczestniczyli przedstawiciele podlaskiej Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie. Zaprezentowano zasady funkcjonowania SIR oraz możliwości uczestnictwa w działaniu „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” to organizacja obejmująca obszar 16 Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego i ponad 100 tys. mieszkańców. LGD „Brama na Podlasie” to jedna z większych tego typu organizacji w województwie, którego członkami oprócz JST są przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i rolnicy

Zapraszamy do kontaktu osoby i podmioty z regionu zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Tomasz Śnieciński

Skip to content