Realizacja przedsięwzięć innowacyjnych na terenie województwa podlaskiego w latach 2020 – 2021

lis 9, 2021

Operacja pn.: Realizacja przedsięwzięć innowacyjnych poprzez organizację wyjazdów studyjnych, warsztatów, szkoleń, webinarium, publikacji, filmów, spotkań tematycznych w latach 2020 – 2021.

 Jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Skip to content