Realizacja przedsięwzięć innowacyjnych partnerskich oraz własnych na terenie województwa podlaskiego w latach 2018-2019

wrz 8, 2020

Operacja pn.: Realizacja przedsięwzięć innowacyjnych partnerskich oraz własnych (warsztaty, wyjazdy studyjne, seminaria, konferencje) na terenie województwa podlaskiego w latach 2018-2019

Jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content