Przedłużenie terminu naboru uczestników operacji „Innowacyjne metody przechowywania zbóż”

lis 21, 2016

Informujemy, iż przedłużony zostaje termin naboru uczestników na szkolenie pn. „Konsolidacja osób i podmiotów zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii w dziedzinie przechowalnictwa rolno-spożywczego”. Szkolenie połączone z wizytą studyjną organizowane jest przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w Milejczycach w powiecie siemiatyckim.

Celem operacji jest zapoznanie uczestników z wprowadzaniem innowacyjnych metod przechowywania zbóż, granulatów organicznych i dostarczaniem na rynek nowych produktów jak silos kompozytowy, w szczególności pod kątem możliwości utworzenia grupy operacyjnej do działania „Współpraca” PROW 2014-2020.

Opanowanie przez uczestników tej wiedzy będzie szansą na ich konsolidację oraz bodźcem do dalszego współdziałania w ramach działań grupowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać go w terminie do 25.11.2016 r. na adres:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Szepietowo-Wawrzyńce 64
18-210 Szepietowo 

lub faxem (86) 275 89 20, lub na email (skan):tsniecinski@odr-szepietowo.pl lub doręczyć osobiście na wskazany wyżej adres.
Uczestnikami szkolenia mogą być: przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele instytucji wspierających wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, doradcy rolni, którzy zainteresowani są przedmiotową problematyką, w szczególności uczestnictwem w działaniu „Współpraca”.
Ostateczny skład uczestników zostanie ustalony zgodnie z regulaminem naboru przez komisję rekrutacyjną.
Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, Tomasz Śnieciński, tsniecinski@odr-szepietowo.pl, tel. 86 275 89 41.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Skip to content