Prelekcja nt. SIR dla podlaskich producentów wołowiny

sty 14, 2016

Dn. 14 stycznia br. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się spotkanie kilkudziesięciu producentów podlaskiej wołowiny. Przyświecała mu idea utworzenia branżowej grupy producenckiej. Wartością dodaną spotkania było wystąpienie brokera innowacji podlaskiej Sieci Innowacji Rolniczych (SIR).

W czasie prelekcji przedstawiono cele i zasady funkcjonowania SIR. Ponadto, omówione zostały kryteria dostępu do działania „Współpraca” w PROW 2014-2020. Jak wiadomo, rolnicy lub grupy rolników mogą wchodzić w skład tzw. grupy operacyjnej, która może ubiegać się o wsparcie na realizację innowacyjnych przedsięwzięć (operacji) w ramach tego działania.
Mimo że nie ma jeszcze obowiązującego rozporządzenia do działania „Współpraca”, już dziś sygnalizujemy te jakże istotne dla wdrażania innowacji w regionie kwestie.
Licząc na dalsze współdziałanie i kolejne spotkania z producentami wołowiny, zapraszamy do kontaktów z podlaską SIR i do rejestracji w bazie partnerów SIR rolników zainteresowanych innowacyjnością rolniczą, a także inne, mniej lub bardziej sformalizowane grupy rolników.

fot. M.Zaremba, M. Święcki

Tomasz Śnieciński

Skip to content