Podsumowanie działań SIR

sie 7, 2017

krzys.jpg

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) dzięki środkom finansowym z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 umożliwiło podjęcie i zorganizowanie przez specjalistów Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wiele ciekawych inicjatyw.

Praca specjalistów koncentrowała się na przybliżeniu beneficjentom (rolnikom, doradcom, przetwórcom, przedsiębiorcom i innym) najnowszych rozwiązań agrotechnicznych i technologicznych. Dążyliśmy w swoich działaniach do poprawy transferu wiedzy z nauki do doradztwa oraz do praktyki rolniczej. Poniżej prezentujemy wybrane operacje i działania SIR w 2017 roku na podstawie opisów przygotowanych przez Koordynatorów operacji.

Działanie Współpraca w ramach PROW 2014-2020

W dniu 23 czerwca w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości aplikowania do działania Współpraca z PROW 2014-2020.

           Zaproszono przedstawicieli Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie – prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB, dr. Bogusław Łapiński, Podlaska Izba Rolnicza – Barbara Laskowska dyrektor biura, przedstawiciele samorządu, przedsiębiorców, rolników, doradcy rolni, którzy są zainteresowani wspólnymi działaniami. Zarówno doradztwo jak i nauka ciągle podejmują działania, aby budowanie sieci kontaktów między sektorami przyczyniało się do przyspieszenia transferu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań do praktyki zarówno rolnictwa jak i agrobiznesu. Podjęto rozmowy na temat dalszych dział i wprowadzania innowacyjnych odmian i gatunków rośli uprawnych na terenie województwa podlaskiego.

Proces tworzenia nowych rozwiązań wymaga trwałego powiązania między różnymi podmiotami. Jedynie dobrze ugruntowane powiązania pozwalają na długofalową i skuteczną współpracę. Dostarczenie w ramach szkoleń wiedzy i umiejętności zawiązywania grup operacyjnych na rzecz innowacji pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami i skuteczny transfer wiedzy i innowacji na obszary wiejskie.

20170523 141447 pop3

20170523 141522pop3

20170523 141613 pop3

20170523 141632pop3

 

Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w ekologicznej produkcji.

W dniu 6 lipca br., w ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, został zorganizowany warsztat w ekologicznym gospodarstwie Pana Krzysztofa     Zembrowskiego specjalizującego się w uprawie roślin oleistych. Uczestnikami przedsięwzięcia byli rolnicy prowadzący gospodarstwa metodami ekologicznymi, osoby zainteresowane ekologiczną produkcją oraz doradcy rolniczy. Operacja miała na celu wymianę dobrych praktyk, transfer wiedzy i innowacji w zakresie ekologicznej produkcji, wdrażanie dobrych rozwiązań w ekologicznych gospodarstwach rolnych oraz zawężenie współpracy pomiędzy naukowcami, doradcami i producentami żywności ekologicznej. Prowadzącą warsztaty była pani dr Katarzyna Wielgusz z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, która zaprezentowała najnowsze wyniki badań naukowych prowadzonych w zakresie roślin oleistych oraz omówiła właściwy dobór odmian i technologii uprawy lnu oleistego i wiesiołka w produkcji ekologicznej, a także przepisy prawne, agrotechnikę i aspekty ekologiczne w uprawie konopi.

Zdobyta podczas warsztatów wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoliła uczestnikom łatwiej i efektywniej zarządzać gospodarstwem oraz uczestniczyć w rynku produktów wysokiej jakości, co podniesie konkurencyjność i rentowność gospodarstw ekologicznych.

Koordynator operacji: Gabriela Włostowska

„Ogrodoterapia – innowacyjne wykorzystanie roślin ozdobnych”

W dniach 5-6 czerwca 2017 roku odbył się wyjazd studyjny w ramach projektu pt. „Ogrodoterapia – innowacyjne wykorzystanie roślin ozdobnych”. Projekt został opracowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a współfinansowany ze środków Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Merytoryczny program wyjazdu studyjnego był prowadzony przez Panią dr inż. Beata Płoszaj-Witkowską, która zapoznała grupę z ideą i historią hortiterapii oraz roślinami ozdobnymi wykorzystywanymi w ogrodach terapeutycznych. O podstawowych zasadach projektowania ogrodów terapeutycznych opowiedział nam dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak, zaś o możliwościach jakie daje wykorzystanie w hortiterapii ziół i warzyw mówiły dr hab. Anna Francke i dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska.

Ciekawe rozwiązania zaprezentowało nam w miejscowości Orzechowe Wzgórza – niezwykle urokliwym gospodarstwie agroturystycznym, które wprowadziło już do swojej oferty hortiterapię. Niezwykle pouczający wyjazd zakończyliśmy wizytą w Ogrodach Pokazowych & Motylarni w Marcinkowie koło Mrągowa – Magdalena Markiewicz opowiedziała nam o swoich ogrodach, o całym procesie projektowania i elementach hortiterapii pod kątem agroturystyki, a na koniec pokazała nam niesamowitą motylarnię.

Koordynator operacji: Izabela Targ

Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka

Produkcja ziemniaka o odpowiednich walorach jakościowych może być opłacalna, o czym mogli przekonać się uczestnicy wyjazdu studyjnego do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oddział Jadwisin (IHAR-PIB). Wyjazd odbył się w dniu 6 lipca i uczestniczyło w nim 16 rolników oraz 4 doradców rolnych.

Celem zrealizowanej operacji było podniesienie wiedzy wśród rolników oraz doradców rolnych z zakresu innowacyjnych metod w uprawie i przechowalnictwie ziemniaka. Realizacja wyjazdu studyjnego pozwoliła na pozyskanie wśród uczestników informacji z zakresu efektywnego korzystania z osiągnięć postępu hodowlanego, co w przyszłości przełoży się na podniesienie jakości i plonu zbiorów ziemniaka.

Operacja odbyła się poprzez przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych, a prowadzącymi zajęcia byli pracownicy Zakładu Agronomi Ziemniaka IHAR-PIB. Ożywiona dyskusja najbardziej była widoczna podczas zajęć praktycznych, gdzie na odpowiednio oznakowanych poletkach doświadczalnych, uczestnicy mogli obejrzeć reakcję różnych odmian ziemniaka, w ramach prowadzonych badań. Poprzez bezpośrednią obecność pracowników naukowych prowadzących badania, rolnicy i doradcy rolni, na wszystkie zadawane pytania mogli uzyskać odpowiedzi.

Produkcja ziemniaka jest jedną z wielu polskich specjalności i powinna być utrzymywana w przyszłości. Obecnie, aby ziemniak był kupowany przez konsumenta oraz zakłady przetwórcze, musi być produkowany nowocześnie i profesjonalnie oraz jego opakowanie i partie powinny odpowiadać wymaganiom rynku, o czym przekonywali uczestników wykładowcy w trakcie wyjazdu studyjnego. Uczestnictwo rolników i doradców rolnych w realizowanej operacji umożliwiło transfer fachowej wiedzy ze świata naukowego do praktyki rolniczej, co w przyszłości może wpłynąć na powstanie grupy producenckiej, w celu sprostania wymaganiom rynkowym przy produkcji ziemniaka.

Koordynator operacji: Krzysztof Kulik

DSC09090

DSC09105

DSC09134

Aneta Drobek

Gł. spec. ds. innowacji

Tel: 86 275 89 41

e-mail: adrobek@odr-szepietowo.pl

Skip to content