Plan Operacyjny KSOW na lata 2016-2017 zaakceptowany przez Grupę roboczą ds. KSOW

maj 13, 2016

Podczas drugiego posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW, które odbyło się 18 kwietnia br. w Warszawie, głównym punktem porządku obrad była dyskusja i głosowanie nad przyjęciem dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017. Oznacza to, że w ramach Planu w roku bieżącym będą również realizowane operacje w woj. podlaskim.

Więcej szczegółów:
http://www.cdr.gov.pl/89-nasze-dzialania/sir/1900-plan-operacyjny-ksow-na-lata-2016-2017-zaakceptowany-przez-grupe-robocza-ds-ksow

Skip to content