Partnerstwo szansą na rozwój lokalnego produktu tradycyjnego

paź 2, 2017

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie realizuje operację pt. „PARTNERSTWO SZANSĄ NA ROZWÓJ LOKALNEGO PRODUKTU TRADYCYJNEGO” finansowaną ze środków Sieci Innowacji w Rolnictwie.

Głównym celem operacji jest  stworzenie sieci współpracy partnerskiej przez lokalnych producentów tradycyjnych wyrobów spożywczych, podmioty prowadzące małą gastronomię w oparciu o lokalne, tradycyjne produkty, właścicieli gospodarstw agroturystycznych żywiących gości, doradców rolniczych i organizacje wspierające rozwój produktów lokalnych. Partnerstwo będzie mogło być potencjalnym beneficjentem działania „Współpraca”.

Przewidywane efekty operacji::

  1. Poznanie dobrych praktyk promujących współpracę lokalnych producentów i innych podmiotów na przykładzie funkcjonujących w Polsce  2 szlaków kulinarnych (Mazowiecka Micha Szlachecka, Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki”) przez 20 uczestników operacji podczas wyjazdu studyjnego.
  2. Zdobycie wiedzy z zakresu skutecznej promocji i marketingu produktów lokalnych, budowania wspólnej marki przez 20 uczestników operacji podczas szkolenia z elementami warsztatu.
  3. Wypracowanie wspólnych metod promocji przez 20 uczestników operacji podczas szkolenia z elementami warsztatu..
  4. Promowanie idei szlaków kulinarnych wśród 60 uczestników konferencji.
  5. Nabycie wiedzy z zakresu wiedzy nt. kryteriów dostępu, zasad i korzyści płynących z uczestnictwa w działaniu „Współpraca” PROW 2014-2020 przez 20 uczestników operacji podczas szkolenia z elementami warsztatu.

Operacja realizowana jest z Działanie 5 – Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Projekt opracowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content