Oferta współpracy IHAR-PIB

lut 1, 2016

Sieć Innowacji Rolniczych w woj. podlaskim jest otwarta na różne formy współpracy i współdziałania. Jednym z naszych zadań jest ułatwianie nawiązywania kontaktów zawodowych pomiędzy różnymi interesariuszami działającymi w sektorze rolnictwa, leśnictwa, przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich. Kierując się tą ideą, czynnie pośredniczymy w znajdowaniu punktów wspólnych w obszarach współpracy określanych przez różne podmioty, instytuty i instytucje rolnicze i okołorolnicze.

Poniżej przedstawiamy ofertę tematyczną Instytutu  Hodowli i  Aklimatyzacji  Roślin – Państwowego  Instytutu  Badawczego w Radzikowie w zakresie wdrożeń osiągnięć nauki do praktyki rolniczej.

Oferta

 

 

 

Tomasz Śnieciński

Skip to content