Nowe wydarzenia planowane na II półrocze w ramach SIR

sie 7, 2017

 krzys.jpg

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza na kolejne spotkania, seminaria, wyjazdy studyjne: rolników, doradców, przetwórców z województwa podlaskiego. Uczestnictwo w każdej formie edukacyjnej jest bezpłatne. Wszystkie wydarzenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje dotyczące terminu, uczestnictwa będą publikowane na stronie internetowej.

Wykaz planowanych operacji:

1.Technologia uprawy soi w rejonach północno-wschodniej Polski – szkolenie

Innowacyjność wiąże się z ciągłym postępem technicznym, technologicznym czy biologicznym i jest wyzwaniem dla rolnictwa. Obserwując pojawiające się trendy innowacyjne w rolnictwie, w doskonaleniu technologii produkcji roślinnej zaistniała potrzeba zwrócenia uwagi rolnikom na potencjalne możliwości alternatywnego gospodarowania. Poprzez spotkanie informacyjne realizowane w ramach niniejszego projektu, dostarczona będzie uczestnikom fachowa wiedza dotycząca produkcji soi w warunkach klimatycznych województwa podlaskiego.

Planowany termin realizacji: 11 październik 2017

2.Seminaria dotyczące łączenia producentów rolnych i innych podmiotów mogących skorzystać z działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020

Celem operacji jest umożliwienie transferu wiedzy i innowacji, przedstawienie dobrych praktyk nt. innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie (technologia uprawy owsa ozimego, przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca). Przybliżenie gospodarstwom najnowszych wymagań, uwarunkowań, przepisów, agrotechniki przez specjalistów z jednostek naukowy i innych podmiotów. Seminaria służą do poszukiwania rozwiązań określonych problemów, a także poszukiwania partnerów: rolników, przetwórców, przedsiębiorców i innych zainteresowanych, którzy chcieliby skorzystać wspólnie z działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Tematy seminarium i planowany termin realizacji:

  1. Możliwości wprowadzenia do uprawy owsa ozimego jako nowego gatunku zbóż w warunkach klimatyczno- glebowych północno – wschodniej Polski – 13 październik 2017
  2. Ekologiczna produkcja szansą rozwoju województwa podlaskiego – 3 październik 2017
  3. Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego – 12 październik 2017

3.Wyjazd studyjny na Litwę pt. „Wymiana doświadczeń w zakresie konsolidacji producentów mleka”

Celem operacji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie działań grupowych i innowacyjnych w produkcji mleka. Wyjazd studyjny dla producentów mleka, na którym zostaną przedstawione szanse i wyzwania w zakresie stosowania innowacji, szczególnie pod kątem działań konsolidacyjnych (m.in. grupa operacyjna producentów mleka). Wspólne zakupy innowacyjnych technologii to przede wszystkim lepsza jakość i wyższa cena za produkt.

Planowany termin realizacji: 5-6 październik 2017

4.Partnerstwo szansą na rozwój lokalnego produktu turystycznego

Celem operacji jest stworzenie sieci współpracy partnerskiej przez lokalnych producentów tradycyjnych wyrobów spożywczych, podmioty prowadzące małą gastronomię w oparciu o lokalne, tradycyjne produkty, właścicieli gospodarstw agroturystycznych żywiących gości, doradców rolniczych i organizacje wspierające rozwój produktów lokalnych. Przybliżenie producentom zagadnień: Wspólna marka – metody tworzenia wspólnej marki, promocja i marketing, szlak kulinarny jako narzędzie promocyjne i marketingowe, wspólne działania zmierzające do rozwoju obszarów wiejskich.

  1. Seminarium dwudniowe: Promujmy się razem: 26-27 wrzesień 2017
  2. Wyjazd studyjny dwudniowy: Dobre praktyki sieciowania na przykładzie funkcjonujących Szlaków kulinarnych: 6-7 wrzesień 2017
  3. Konferencja pt. Szlak jako markowy produkt turystyczny: druga połowa października 2017

5.Konsolidacja producentów wołowiny z wykorzystaniem dobrych praktyk – seminarium, wyjazd studyjny

Przedmiotem wyjazdu studyjnego będzie zapoznanie się z organizacją przedsiębiorstwa produkującego wołowinę sezonowaną na terenie woj. śląskiego. Merytoryczny program przybliży uczestnikom innowacyjne sposoby pozyskiwania wysokiej jakości wołowiny kulinarnej, w tym jej dojrzewania.

  1. Seminarium: Innowacyjne metody przetwórstwa wołowiny: druga połowa października 2017
  2. Wyjazd studyjny dwudniowy: Konsolidacja suwalskich producentów wołowiny z wykorzystaniem doświadczeń producentów i przetwórców z woj. śląskiego: 19-20 września 2017

Aneta Drobek

Gł. spec. ds. innowacji

Tel: 86 275 89 41

e-mail: adrobek@odr-szepietowo.pl

Skip to content