Nowe technologie w uprawie roli

lis 10, 2016

Rolniku jesteś zainteresowany atutami ze stosowania różnych technologii systemów uprawy roli oraz oraz zagadnieniami rolnictwa precyzyjnego? Przyjedź 16 listopada do Szepietowa na konferencję.

Celem konferencji „Nowe technologie w uprawie roli i zastosowanie rolnictwa precyzyjnego w kontekście zmian klimatycznych” jest przedstawienie zalet i korzyści ekonomicznych z wprowadzenia do praktyki rolniczej nowoczesnych systemów uprawy roli, powiązanych z użyciem narzędzi do rolnictwa precyzyjnego. Zaproszeni na konferencję wykładowcy przedstawią również sposoby postępowania mające na celu zmniejszenie strat azotu oraz omówią zagadnienia związane z obecnym stanem zakwaszenia gleb, jego przyczynami i skutkami produkcyjnymi.

SIRLOGO

Program Konferencji

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

– inż. Adam Niebrzydowski – Dyrektor PODR w Szepietowie

– prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Z-ca Dyrektora IUNG-PIB Puławy

10:15 – 11:00 Charakterystyka i możliwości stosowania w praktyce różnych systemów uprawy roli

– prof. nadzw. dr hab. Janusz Smagacz, IUNG-PIB Puławy

11:00 – 11:45 Istota i możliwości zastosowania rolnictwa precyzyjnego w praktyce

– dr hab. Rafał Pudełko, IUNG-PIB Puławy

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:00 Praktyki ograniczające straty azotu w rolnictwie

– dr Tamara Jadczyszyn, IUNG-PIB Puławy

13:00 – 13:45 Stan aktualny zakwaszenia gleb w Polsce, jego przyczyny oraz skutki produkcyjne i środowiskowe

– dr Piotr Ochal, IUNG-PIB Puławy

13:45 – 14:05 OrCal nawóz organiczno-mineralny z aktywnym hydratem wapnia w skutecznej regulacji odczynu pH gleby z równoczesnym jej użyźnianiem

– Tomasz Wyszkowski, firma Team-Rol

14:05 – 14:25 Dyskusja i podsumowanie konferencji

14:25 – 15:00 Obiad

Szczegółowe informacje:

– Krzysztof Kulik, tel. 86/ 275 89 17, kkulik@odr-szepietowo.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

Operacja opracowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Kulik

Skip to content