Konferencja „wodna” w Ołtarzewie

wrz 14, 2016

W dn. 12-13 września br. w Ołtarzewie miała miejsce Ogólnopolska Konferencja pn.: „Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie”, realizowana jako operacja KSOW w zakresie SIR przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Obok przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką wodną kraju, instytutów naukowych, wyższych uczelni, samorządów, rolników, przedsiębiorców w wydarzeniu tym uczestniczyli również doradcy PODR w Szepietowie, w tym broker innowacji podlaskiej SIR.

Konferencja stworzyła możliwość spotkania się ludzi, którzy pracują w branży gospodarowania wodą, współtworzą tę branżę. Umożliwiła zaprezentowanie najnowszej wiedzy w tym zakresie, szczególnie przez pryzmat wdrażania innowacji, podzielenia się opiniami i doświadczeniami wszystkich zainteresowanych stron. Pozwoliła przyjrzeć się na nowo potrzebom i wyzwaniom, odkryć nowe szanse rynkowe.

Bogactwo tematyczne wykładów wygłaszanych podczas Konferencji przez wybitnych prelegentów sprawiło, iż pozyskana przez nas wiedza będzie przekazywana teraz dalej, wszystkim zainteresowanym osobom zgłaszającym się po specjalistyczne doradztwo do naszego Ośrodka.

Tomasz Śnieciński

Skip to content