Konferencja „Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce?” a SIR

lut 4, 2016

Dn. 3 lutego w Senacie RP miała miejsce niezwykle interesująca konferencja pt. „Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce?”, która została zorganizowna przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród wielu zagadnień poświęconych tematyce doradztwa rolniczego, swoje istotne miejsce w programie znalazła również tematyka poświęcona Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W pokonferencyjnym materiale informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mowa jest o „Wzmocnieniu systemu informacyjnego „nauka-praktyka rolnicza””.

Podkreśla się, że w celu realizacji tego zadania wykorzystana będzie przede wszystkim Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W dalszej części materiału uwypuklono kwestię, iż SIR będzie również wspierać dalszy rozwój współpracy pomiędzy doradcami a jednostkami badawczymi, poprzez realizację projektów, jak i pracę brokerów na rzecz grup operacyjnych EPI”.

Puenta omawianych w materiale kwestii ogniskuje się w stwierdzeniu, iż realizacja zadań SIR w dłuższym okresie przyczyni się do utrwalenia roli doradztwa w procesie wdrażania innowacji.

 

 

Skip to content