Kolejna odsłona spotkań nt. innowacji rolniczych w Podlaskiem

lis 30, 2015

W czasie spotkania informacyjnego w Białymstoku w dn. 27.11.2015 r., skierowanego do przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw, rolników i doradców, dyskutowano o możliwościach współpracy na rzecz transferu innowacji z nauki do praktyki rolniczej. Spotkanie zostało przeprowadzone z inicjatywy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie podlaskim.
Była to kolejna odsłona cyklu poświęconego tworzeniu sieci kontaktów w woj. podlaskim. Tego typu przedsięwzięcia zaowocują powstaniem w niedalekiej przyszłości w Podlaskiem tzw. grup operacyjnych. Grupy te będą mogły ubiegać się o wsparcie na innowacyjne badania w ramach działania „Współpraca”, finansowanego z PROW na lata 2014- 2020.
W czasie tego przedsięwzięcia edukacyjnego wysłuchano interesujących wykładów. Dr Aleksander Kiryluk z Politechniki Białostockiej przedstawił temat wdrażania innowacji w Podlaskiem, z punktu widzenia centrum naukowego Podlasia – największej uczelni technicznej regionu. Michał Skarzyński z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, jako wybitny praktyk w dziedzinie innowacji społecznych, w swej prelekcji zachęcał uczestników do tworzenia partnerstw, omówił ich specyfikę i etapy tworzenia.
Spotkanie było dla uczestników z różnych instytutów, uczelni i jednostek naukowo-badawczych doskonałą okazją do podzielenia się propozycjami współpracy w czasie panelu dyskusyjnego. Główny obszar współpracy zdefiniowano jako transfer wiedzy w zakresie badań i wdrażania innowacji rolniczych.
Chęć współdziałania pod szyldem SIR wyrazili m.in. Irena Sielamowicz ze Stowarzyszenia Promocji i Wdrażania Innowacji Naukowych, Dariusz Minakowski z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Leszek Sergiel z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie oraz Magdalena Jankowska z Instytutu Ochrony Roślin w Białymstoku.

Tomasz Śnieciński

Skip to content