Innowacyjne rozwiązania w OZE

gru 1, 2016

SIRLOGO

Innowacyjne rozwiązania w energetyce odnawialnej w województwie podlaskim to temat przedsięwzięcia które odbyło się w dniach 18, 24 oraz 25 listopada br.
Szkolenia połączone z wyjazdem studyjnym do biogazowi rolniczej w Wojnach Wawrzyńcach miały na celu wymianę wiedzy, doświadczeń, zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w regionie województwa podlaskiego oraz promocję i upowszechnianie innowacji OZE w rolnictwie. Uczestnikami byli rolnicy, doradcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy obszarów wiejskich. Łącznie przeszkolono 60 osób.
Wykładowcami były dr inż. Magdalena Szymańska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która przedstawiła najnowsze wyniki badań oraz trendy w Polsce i Unii Europejskiej dotyczące zagospodarowania pofermentu z biogazowi rolniczej.
O innowacyjnych technologiach energetycznego wykorzystania biomasy, przygotowaniu substratów oraz potencjale OZE w woj. podlaskim mówiła dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Ostatnim etapem szkolenia był wyjazd studyjny do biogazowi rolniczej w Wojnach Wawrzyńcach. Firma CHP Energia reprezentowana przez Prezesa p. Andrzeja Wyszyńskiego zrealizowała przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie budowy biogazowni rolniczej o mocy wytwórczej 1,2 MW.
Biogazownia charakteryzuje się nowoczesnym innowacyjnym rozwiązaniem procesu technologicznego polegającym na całkowitym wykorzystaniu energii cieplnej jaka powstaje na skutek ciągłej pracy agregatu kogeneracyjnego.
Energia cieplna kierowana jest na suszarnię wykorzystującą ciepło technologiczne do suszenia produktów pochodzących z Zakładów Ziemniaczanych, Browaru, Cukrowni i ziarna kukurydzy od okolicznych rolników.
Pytań było wiele ale jedno jest pewne to temat wciąż aktualny i innowacyjny.

Gabriela Włostowska

 

Skip to content