Innowacje w odnawialnych źródłach energii

kwi 6, 2016

Dn. 5 kwietnia 2016 r. w Szepietowie przedstawiciele podlaskiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich uczestniczyli w szkoleniu nt. Odnawialnych źródeł energii i produkcji biogazu w mikroskali, zorganizowanym w ramach projektu BioenergyFarm 2. Tematyka ta wpisuje się w rozwój innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.

W teoretycznej części szkolenia wykładowcy z SGGW w Warszawie omówili m.in. kwestie dotyczące mikrobiogazowni.

Jak wiemy, mikrobiogazownia to instalacja pozwalająca wytwarzać biogaz (na bazie dostępnych w gospodarstwie nawozów organicznych oraz resztek roślinnych), a w konsekwencji z biogazu energię. W odróżnieniu od dużych biogazowni, nie jest tu niezbędna olbrzymia ilość substratów, czyli wkładu do biogazowni.

Mikrobiogazownia odznacza się małą mocą, najczęściej do 40 KW, ale adekwatną do skali produkcji w gospodarstwie. W jej skład wchodzi komora fermentacyjna, gdzie ma miejsce rozkład biomasy dzięki bakteriom i w rezultacie powstaje biogaz. Inne standardowe komponenty mikrobiogazowni to zbiornik na biogaz, a także agregat kogeneracyjny – ten ostatni umożliwia produkcję ciepła oraz energii elektrycznej, które mogą być spożytkowane do celów własnych gospodarstwa.

Polski rynek mikrobiogazowni cechuje się dużym potencjałem, również innowacyjnym, zważywszy na fakt, iż w kraju jest ich zaledwie kilka, a np. w takich Niemczech ponad pół tysiąca. W Polsce funkcjonuje jednak istotna ilość gospodarstw, dysponujących odpowiednią bazą własnych substratów do zagospodarowania; poprzez instalację mikrobiogazowni gospodarstwa mogą zwiększyć efektywność w ogólnym rozrachunku.

Innym niezwykle interesującym zagadnieniem prelekcji było przybliżenie najnowszych wyników badań nad pofermentem, czyli przefermentowanymi resztkami z mikrobiogazowni. Omówiono jego innowacyjne zalety nawozowe, efekty plonotwórcze i walory organoleptyczne (mniejszy odór) i in.

W części wyjazdowej szkolenia mieliśmy okazję wizytować innowacyjną biogazownię rolniczą, zlokalizowaną  w miejscowości Wojny Wawrzyńce, niespełna 9 km od siedziby PODR w Szepietowie. Jest to duża biogazownia, o mocy 1,2 MW i wciąż się rozbudowuje. Jako jedyna w woj. podlaskim w danej technologii, i jedna z dwóch w kraju, wykorzystuje w procesie rozkładu biomasy bakterie termofilne (pracujące w wyższym zakresie temperatur). Główna innowacyjność biogazowni to całościowe wykorzystanie energii cieplnej powstającej wskutek pracy agregatu kogeneracyjnego. Energia przeznaczana jest na suszarnię, która zagospodaruje ciepło technologiczne do suszenia produktów (ubocznych) pochodzących z różnych zakładów przetwórstwa w regionie oraz produktów rolnych od miejscowych rolników.

Zdobyta podczas szkolenia wiedza będzie upowszechniana wśród parterów SIR, rolników i przedsiębiorców kontaktujących się z biurem SIR w codziennej współpracy.

Tomasz Śnieciński

Skip to content