Hodowla ślimaka jako nowe źródło dochodu

wrz 16, 2016

Na ile nowoczesną jest hodowla ślimaków, mogli o tym przekonać się uczestnicy wyjazdu studyjnego nt. „Alternatywne źródła dochodu z gospodarstwa rolnego – innowacyjna hodowla ślimaka jadalnego”, który odbył się 1-2 września 2016 r. w Dworku Sople oraz gospodarstwach, przetwórni i ubojni Snails Garden w Krasinie. 

Operacja zrealizowana została przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uczestnikami szkolenia byli rolnicy i doradcy rolni z województwa podlaskiego.

W dobie koncentracji produkcji i tworzenia gospodarstw wielkotowarowych, właściciele niewielkich areałów ziemi zmuszeni są do podejmowania ciekawych i opłacalnych źródeł dochodu. Zainteresowanie nietypową hodowlą ślimaków cały czas rośnie, co może być związane z wzrastającym zapotrzebowaniem rynku na mięso ślimaka. Wiedzę tę pozyskali nasi uczestnicy podczas wykładów.

Ponadto, rozpoczęcie tej jeszcze niszowej hodowli nie wymaga dużych nakładów pieniężnych, ani specjalistycznych budynków, czy też dużych powierzchni gruntów. Mając kilkuhektarowe gospodarstwo z powodzeniem można hodować ślimaki.

Jednak, aby hodowla przynosiła zyski, należy się do niej przygotować organizacyjnie i merytorycznie. Wyjazd studyjny był dobrą okazją do zdobycia wiedzy o biologii, fizjologii, wymaganiach żywieniowych i środowiskowych ślimaków. Poznanie naturalnego rytmu ślimaka ułatwia organizację pracy. Specjalistyczna wiedza jest kluczem do dostosowania technologii i minimalizowania strat wynikających z niezrozumienia natury zwierzęcia.

Uczestnicy szkolenia mieli niepowtarzalną okazję przyjrzeć się praktycznej stronie hodowli, tj. skonfrontować zdobytą podczas wykładów wiedzę z faktyczną hodowlą ślimaka jadalnego w warunkach fermowych.

Dodatkowo, specjalnie dla nich udostępniono także przetwórnię i ubojnię ślimaków, aby zobaczyli, jak powstaje produkt finalny i gotowy do spożycia. Produkcja mięsa ze ślimaków to jedna z możliwości wykorzystania tych zwierząt w celach zwiększenia swoich dochodów, niemniej uczestników zainteresowało również pozyskiwanie śluzu ślimaków na cele lecznicze i kosmetyczne.

 

Oliwia Pawłowska

Skip to content