Funkcjonowanie podlaskiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w okresie 01-12.2022 r.

gru 13, 2022

Operacja pn.: Funkcjonowanie podlaskiej Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich w okresie 01-12.2022 r.

Jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Skip to content