Funkcjonowanie podlaskiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w okresie 01-12.2019 r.

lip 8, 2020

Operacja pn.: Funkcjonowanie podlaskiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w okresie 01-12.2019 r.

 

Jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content